نقشه نمایشگاه 

خیابان های منتهی به مبادی نمایشگاه بین المللی عبارتند از :


1. درب جنوب غربی: بزرگراه نیایش - خیابان سئول به سمت شمال - جاده اختصاصی نمایشگاه- ورودی اول

2. درب جنوبی : بزرگراه نیایش - خیابان سئول به سمت شمال - انتهای جاده اختصاصی نمایشگاه - روبروی درب اصلی باشگاه انقلاب

3. درب شمالی (ورودی پارکینگ طبقاتی): بزرگراه چمران به سمت جنوب - بعد از پمپ بنزین - مسیر کنار گذر

4. درب شمالی (تردد پیاده): بزرگراه چمران به سمت چهارراه پارک وی - پل عابر پیاده نمایشگاه بین المللی

5. درب شمالی (ورودی شماره 2 پارکینگ طبقاتی) :خیابان یمن - خیابان رشید فضل الله 

 

نقشه


 

نقشه مترو ی تهران و حومه با ذکر نزدیک ترین ایستگاهها

به محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران 

نقشه اتوبوس های تند رو (BRT) با ذکر ایستگاه نمایشگاه بین المللی تهران


BRT