تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان های 15 و 17، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران